Oprosti, prišlo je do napake.

Nina Kovačič – fizičarka
v svetu ilustracije